polski English Deutsch

Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego,
Klassik Stiftung Weimar
oraz
Lehrstuhl für Philosophische Grundlagen Kulturwissenschaftlicher Analyse Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

zapraszają do udziału w konferencji

Informacja - Komunikacja - Wiedza

Rola nauk humanistycznych w społeczeństwie wiedzy,

która odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2007 r.
w Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego.

Tematem konferencji są społeczne, prawne, etyczne i filozoficzne
aspekty procesu budowania wiedzy dokonującego się
w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne.

Językami konferencji są niemiecki i angielski.